Werkwijze van Leonardus interieurarchitect BNI

Voorlopig ontwerp:
In deze fase wordt naar aanleiding van een briefing een concept gemaakt. Aan de hand van het concept volgen een schetsplan met plattegronden, sfeerplaatjes en schetsen.

Definitief ontwerp:
Deze fase bestaat uit de uitwerking van het schetsplan naar een definitieve plattegrond met aanzichten en maatvoering.

Bouwvoorbereiding:
Het voeren van overleg met de gemeentelijke instanties ten behoeve van de bouw
aanvraag en het uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de bouwvergunning. Bestekklaar maken, opvragen offertes, besprekingen met aannemers om een zo scherp mogelijke prijs te bedingen.

Uitvoeringstekeningen:
In deze fase worden de detailtekeningen gemaakt de aanbestedingen gedaan en overleg gevoerd met de verschillende aannemers.

Regievoering:
Dit is de bouwfase. Tijdens deze fase bestaan de werkzaamheden uit de kwaliteitsbewaking bij de aannemers en op de werkvloer. E
ventuele wijzigingen in goede banen leiden. Het verzorgen van de oplevering.

Vóór, tijdens en na iedere fase is er volop mogelijkheid tot overleg met de klant, het is van groot belang dat de klant een maximum aan inbreng in het ontwerp heeft.


Op alle opdrachten is van toepassing de Rechtsverhouding Consument-Architect, de CR 2006, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 109/2006

Kantoor Leonardus

Leo zelf

Kantoor Leonardus

 

Home  |  Portfolio  |  Werkwijze  |  Contact  |  Links